Beč ulaže u mentalno zdravlje djece i mladih

Objavljeno 06.03.2021 - Vijesti

Beč ulaže u mentalno zdravlje djece i mladih

Trenutačna situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa predstavlja velik izazov za brojnu djecu i mlade kao i za njihove roditelje. Prelazak na online nastavu, boravak u ponekad vrlo skučenim stanovima i duža odvojenost od prijatelja negativno se odražavaju na njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Zdravstvene ustanove u Beču zabilježile su značajan porast depresije, poremećaja u prehrani, anksioznosti, napadaja panike i raznih zdravstvenih tegoba među djecom i adolescentima.

Bečka gradska uprava stoga je donijela brojne mjere kojima nastoji ublažiti posljedice pandemije na mentalno zdravlje djece i mladih. Ubrzo nakon izbijanja pandemije austrijska prijestolnica osnovala je poseban krizni stožer za psihosocijalna pitanja koji poduzima ciljane mjere za promicanje mentalnog zdravlja posebno ugroženih skupina stanovništva, između ostaloga i djece i mladeži. Grad Beč također je krajem travnja 2020. pokrenuo telefonsku liniju na kojoj građani svakog dana od 8 do 20 sati mogu dobiti psihološku pomoć. Od početka rada ove linije zabilježeno je oko 10.000 poziva. Prije godinu dana otvorena je i specijalizirana ustanova za dječju i adolescentnu psihijatriju u 13. gradskom okrugu.

U ožujku ove godine pokrenut je i pilot-projekt u sklopu kojega mobilni timovi stručnjaka posjećuju obitelji u njihovim domovima u razdoblju od tri do šest mjeseci te pomažu djeci i mladima koji pate od psihičkih poremećaja ili imaju problema s mentalnim zdravljem. Timove čine kvalificirani djelatnici poput psihijatara, medicinskih tehničara, psihologa, psihoterapeuta i socijalnih radnika, a rad s pacijentima sličan je onome u klinikama, odnosno dnevnim bolnicama koje se na taj način rasterećuju. Pilot-projekt nastao je suradnjom Psihosocijalnih službi grada Beča, mreže psihosocijalnih ustanova u glavnom gradu Austrije, i Bečke opće bolnice, a trajat će dvije godine. Na taj bi način oko 50 djece i adolescenata u Beču trebalo dobiti potrebnu pomoć.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Pratite nas na društvenim mrežama