GRADONAČELNIK OTVORENIM PISMOM ODGOVORIO EKO STOŽEU MARIŠĆINA

Objavljeno 26.11.2013 - Vijesti

GRADONAČELNIK OTVORENIM PISMOM ODGOVORIO  EKO STOŽEU MARIŠĆINA

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel poslao je članovima Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina otvoreno pismo. Gradonačelnikovo pismo odgovor je na otvoreno pismo koje je potpisao Josip Begonja, u ime Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina.

 

            U nastavku priopćenja dostavljamo vam cijeli tekst pisma.

 

Poštovani gospodine Begonja,

 

kao što znate, Vas i Vaše kolege primio sam u više navrata. Prvi sastanak, kojem ste i sami prisustvovali, održan je još tijekom ljeta 2012. godine. Tada, ali i tijekom kasnijih susreta s predstavnicima Eko stožera Marišćina, te kroz opsežnu korespondenciju, odgovorio sam na svako pitanje koje su mi postavili stanovnici Viškova i članovi Vaše udruge.

Odgovarao sam na pitanja jer smatram da svaki pojedinac mora dobiti tražene odgovore. Ovog načela ne držim se samo u slučaju zbrinjavanja otpada i Marišćine već sam duboko uvjeren da javnost ima pravo znati. Upravo zato nastojim što prije odgovoriti na sve upite i konstantno otvaram nove kanale komunikacije s građanima.

Vjerujem da se još uvijek sjećate kako sam prošlog ljeta bio jedini koji je primio Vas i Vaše kolege, koji se sastao s vama i dao vam odgovore na sva vaša pitanja. Nažalost, Vi i Vaši kolege ste činjenicu da sam jedini bio spreman razgovarati s vama, iskoristili za manipuliranje podacima i izvrtanje istine te to činite i dalje.

Primjerice, konstantno se plasiraju teze da će vode s Marišćine zagaditi izvorišta pitke vode iako dobro znate da se vode s tog područja slivaju u more, a ne u Rječinu, te da se redovito kontroliraju unatoč tome što kazete na Marišćini, u koje se trenutno skladišti otpad, imaju vodonepropusnu membranu.

Manipulacijom činjenicama Eko stožer nepotrebno uznemiruje i plaši javnost, a dobar primjer za to su pogrešni podaci o koncentraciji benzena na području Marišćine s golemim odstupanjima od stvarnog stanja. To potpuno krivo mjerenje izvršili su, prema podacima iz medija, članovi organizacije koju je angažirao ili pozvao Krizni Eko Stožer Marišćina.

 

Zbog manipulacije činjenicama i izigravanja mog povjerenja te dobre volje, neću se više sastajati s članovima Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina.

 

Dalje, sada manipulirate Studijom ekološki zasnovanog gospodarenja komunalnim otpadom Grada Rijeke i okolice koju je Čistoća naručila od Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Studija je u doradi, dakle još nije gotova i ne stoji u ničijoj ladici.

 

Naime, prva faza Studije koja prikazuje analizu postojećeg stanja, te razrađuje prijedlog tehnološkog rješenja odvojenog prikupljanja otpada, naručena je u studenom 2012. godine i izrađena u ožujku 2013. godine. No, odmah u ožujku, naručena je i izrada druge faze Studije koja bi uz procjenu troškova za realizaciju novog sustava, opis zbrinjavanja sirovina pogodnih za reciklažu, te program edukacije građana, trebala definirati način kojim bi se moglo postići maksimalno odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpadnih tvari, ali koja još nije završena. Isto tako, od izrađivača Studije zatražena je izrada prijedloga fazne primjene predložene strategije. Kada to bude pripremljeno i dostavljeno, te kada ga prihvati KD Čistoća kao naručitelj i investitor, Studija će se smatrati završenom i konačnom.

 

Dakle, kao što sam rekao, cjelokupna Studija još nije dovršena. No, bez obzira na moje riječi, na osnovu dosadašnjeg iskustva mogu pretpostaviti da će članovi Eko stožera i dalje tvrditi kako je studija u nečijoj ladici.

 

Dok se čeka na dovršetak Studije, Čistoća je, kako se ne bi gubilo previše vremena, provela postupak nabave 2.900 novih posuda za otpad od čega 750 plavih spremnika za papir, 700 narančastih spremnika za višeslojnu tzv. tetrapak ambalažu, 1.050 žutih spremnika za prikupljanje metala, stakla i plastike, 400 zelenih spremnika za komunalni otpad, te 300 kompostera za biootpad.

 

Dalje, obzirom da se koncept daljnjeg razvoja integriranog sustava primarne selekcije temelji na postupnom odnosno faznom pristupu, kao prva faza krenula je početkom studenog 2013. godine, uspostava sustava na području Općine Viškovo na kojem će se do kraja istog mjeseca postaviti gotovo 1.100 posuda (oko 950 kanti volumena 240 litara i 150 kontejnera volumena 1.100 litara) za odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada.

 

Na oko 360 različitih lokacija uz sve postojeće kontejnere za miješani komunalni otpad smjestit će se komplet od tri spremnika, po jedan za papir i kartonsku ambalažu (plavog poklopca), drugi za višeslojnu tzv. tetra ambalažu (narančastog poklopca) i posljednji zajednički za plastičnu, staklenu i metalnu ambalažu (žutog poklopca).

 

Ujedno će se preko Općine Viškovo građanima koji su zainteresirani za samostalno izvođenje kompostiranja bio otpada iz kućanstva i vrta u vlastitim okućnicama, uz potrebne pisane upute za dobivanje kvalitetnog komposta dodijeliti komposteri (300 komada).

 

Preostale nabavljene posude (cca 1.500), kao i oko 4000 posuda koje će biti nabavljene tijekom 2014. godine, postavit će se na područje ostalih osam jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom, a prema procijenjenom intenzitetu korištenja, te broju stanovnika pojedinog područja odnosno dijela grada Rijeke.

 

Paralelno s postavljanjem novih spremnika za prikupljanje odvojenih frakcija otpada, započela je i edukativno informativna kampanja usmjerena prvo prema mještanima Općine Viškovo, a zatim će se usmjeriti prema svim građanima gradova i općina u kojima je KD Čistoća nadležno za gospodarenje otpadom.

 

Vezano uz kampanju treba istaknuti osnivanje Eko timova čija je namjena informiranje građana o novitetima, organizacija Info točaka na ulicama naselja uz prisustvo Eko timova, tisak i podjela informativno-edukativnih letaka za građane, tisak informativno-edukativnih plakata te izrada i tisak informativno-edukativnih naljepnica namijenjenih za sve spremnike za prikupljanje odvojenih frakcija otpada. 

 

Isto tako, od ovog mjeseca građanima je na raspolaganju besplatni info telefon 0800 999 900, putem kojeg mogu zatražiti sve podatke vezane uz djelatnost KD Čistoća, te dati eventualne primjedbe, prijedloge i/ili sugestije.

 

Sve navedene aktivnosti predstavljaju samo prvu fazu daljnjeg razvoja postojećeg sustava primarne selekcije, potpuno u skladu s prvom fazom Studijom ekološki zasnovanog gospodarenja komunalnim otpadom Grada Rijeke i okolice, ali i s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obvezu odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila postavkom odgovarajućeg broja i vrste spremnika za odvojeno prikupljanje na javne površine.

Što se tiče prikupljenog vrijednog otpada čije odvojeno prikupljanje Čistoća godinama provodi, očito treba naglasiti da se sav prikupljeni vrijedan otpad predaje se ovlaštenim koncesionarima.

 

Papir se direktno nakon prikupljanja iz spremnika s javnih površina predaje tvrtki Metis d.d. Rijeka po cijeni od 550,00 kuna po toni.

Karton se nakon prikupljanja dovozi u poslovni prostor u Mihačevoj dragi te se sprešan i baliran predaje tvrtki Metis d.d. Rijeka po cijeni od 450,00 kuna po toni.

 

Električna i elektronička oprema (I. kategorija – veliki kućni aparati) prikuplja se i skladišti unutar reciklažnih dvorišta Pehlin i Mihačeva draga, te predaje tvrtki Metis d.d. Rijeka po cijeni od 550,00 kuna po toni.

 

Električna i elektronička oprema (II.-X. kategorija) prikuplja se i skladišti unutar reciklažnih dvorišta Pehlin i Mihačeva draga, te predaje tvrtki Flora VTC d.o.o. Virovitica preko njezinog podkoncesionara tvrtke Frigomatic Eco d.o.o. Punat po cijeni od 400,00 kuna po toni.

 

Izmiješani metali prikupljaju se i skladište unutar reciklažnih dvorišta Pehlin i Mihačeva draga, te predaju tvrtki Metis d.d. Rijeka po cijeni od 600,00 do 1.200,00 kuna po toni.

 

Plastični otpad prikuplja se i skladišti unutar reciklažnih dvorišta Pehlin i Mihačeva draga, te predaje tvrtki Metis d.d. Rijeka po cijeni od 200,00 kuna po toni, izuzev PE folije koja ide po cijeni od 900,00 kuna po toni.

 

Otpadne gume se prikupljaju se i skladište unutar reciklažnih dvorišta Pehlin i Mihačeva draga, te predaju tvrtki Metis d.d. Rijeka bez naknade.

 

Višeslojna tzv. tetrapak ambalaža dovozi se u poslovni prostor u Mihačevoj dragi te sprešana i balirana predaje tvrtki Metis d.d. Rijeka po cijeni od 100,00 kuna po toni.

 

Tekstil se predaje se tvrtki Iwona d.o.o. Podstrane bez naknade koja sama organizira  preuzimanje iz spremnika s javnih površina i odvozi u svoje skladište.

 

Staklo se predaje tvrtki Metis d.d. Rijeka bez naknade jer je interes za ovu vrstu sirovine mali, prvenstveno zbog velikog udjela nečistoća te nemogućnosti sortiranja uglavnom razbijene ambalaže.

 

Miješano staklo, plastika i metalna ambalaža se direktno nakon prikupljanja iz spremnika s javnih površina predaje tvrtki Metis d.d. Rijeka po cijeni od 100,00 kuna po toni.

 

Dakle, sve odvojeno prikupljene količine posebnih vrsta otpada predaju se  navedenim tvrtkama koje su ili jedine ovlaštene za određenu vrstu otpada ili su dale  najbolju ponudu za otkup iste. Tekstil, staklo i stare gume predaju se naknade budući da nema dovoljnog interesa tržišta za tu vrst sekundarnih sirovina.

 

Treba reći i da Čistoća prodajom prikupljenog otpada godišnje, u prosjeku, zarađuje oko milijun kuna, a unatoč tome što iz godine u godinu raste količina prikupljenih sirovina, padaju otkupne cijene na tržištu. Tako je, primjerice, u 2011. godini 1028,09 tona kartona prodano za 832.270,50 kuna, a samo godinu kasnije 1064,78 tona kartona za 486.711,00 kuna.

 

Dalje, očito moram još jednom ponoviti kako Čistoća sve radi po zakonu i u skladu s dozvolama, a tako će raditi i dalje te će izvršiti sve preuzete obaveze. Sredinom iduće godine započet će s radom Centralna zona za gospodarenje otpadom na Marišćini sa svim planiranim sadržajima, uključujući i postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada.

 

I na kraju, iako ću i dalje odgovarati na službene upite članova Udruge Krizni Eko stožer Marišćina što, među ostalim, smatram i svojom obavezom, ovim pismom prekidam daljnje javno raspravljanje o ovoj temi s Kriznim Eko stožerom Marišćina.

 

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u