Natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka: Sva lica mora

Objavljeno 18.01.2023 - IzdvojenoTurizam

Natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka: Sva lica mora

Turistička zajednica Grada Krka raspisala je dvanaesti natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka.

Suveniri s markicom Dar iz Krka predstavljaju odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

Ovogodišnji natječaj, uz prethodno istaknute kriterije, prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti otoka, a posebice grada Krka, uzimajući u obzir njihovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske, kiparske, slikarske i arheološke baštine te posebnost i vrijednost njihovih prirodnih ambijenata i resursa.

Vodeći se istaknutim kategorijama, tj. percepcijom grada i otoka Krka kao turističke destinacije čiji najznačajniji turistički adut predstavlja more, naglasak se, pod geslom Sva lica mora, stavlja na prihvaćanje kreativnih izazova inspiriranih temama i simbolikom vezanom uz more.

Natječaj je otvoren do 20. ožujka 2023. godine, a potpuni tekst i prijavnicu možete pronaći na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Pratite nas na društvenim mrežama