NP Krka, početak provedbe novog EU projekta

Objavljeno 28.05.2021 - Zanimljivosti

NP Krka, početak provedbe novog EU projekta

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ uključila se uz ostala zaštićena područja u projekt Državne geodetske uprave u cilju izrade novog katastarskog operata čija je svrha uspostava nove, sređene i usklađene katastarske i zemljišno-knjižne evidencije usklađene sa stvarnim stanjem na terenu. U prostorijama JU „Nacionalni park Krka“ održan je sastanak svih uključenih dionika što označava početak provedbe projekta.

Homogenizacija koja se odnosi na gotovo polovicu teritorija Parka izuzetno je važan korak koji će obuhvatiti najznačajnije dijelove na donjem, srednjem i gornjem toku Krke. Granica NP ‘Krka’ bit će interpretirana na katastarski plan u skladu s aktom o granicama na području devetnaest katastarskih općina što će nam olakšati komunikaciju s vlasnicima nekretnina ali i bržu realizaciju projekata“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Nella Slavica i dodala: „Precizno utvrđivanje granice Parka jedan je od ključnih dokumenata koji se izrađuje paralelno s donošenjem strateških dokumenata, novog Plana upravljanja i Prostornog plana“.

Državna geodetska uprava, korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“.

Specifični ciljevi projekta su evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima iz kategorije strogih rezervata, nacionalnih i parkova prirode koji su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000, stvaranje preduvjeta za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima iz kategorije nacionalnih parkova, ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000, i povećanje dostupnosti informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku“ kazao je Mladen Pandža, voditelj projekta i Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata Državne geodetske uprave.

Državna geodetska uprava potpisala je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u siječnju 2020.

Ovim projektom omogućit će se upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u navedenim zaštićenim područjima, ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000, u službenim registrima, katastru i zemljišnim knjigama, te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku“, zaključio je Jeronim Moharić, stručni geodetski nadzor nad izradom geodetskih podloga i homogenizacijom katastarskih planova na projektu.

Autor: Katia Župan

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Pratite nas na društvenim mrežama