NP Krka, svečano otvoreni radovi katastarske izmjere

Objavljeno 07.07.2021 - Zanimljivosti

NP Krka, svečano otvoreni radovi katastarske izmjere

Područje katastarske izmjere u NP „Krka“ obuhvaća dijelove devetnaest katastarskih općina na području sedam jedinica lokalne samouprave: Šibenika, Skradina, Drniša, Promine, Kistanja, Ervenika i Knina, a rok izvedbe projekta je prosinac 2022.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ uključila se, uz ostala zaštićena područja, u projekt Državne geodetske uprave „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“. Katastarska izmjera ima za svrhu uspostavu nove, sređene i usklađene katastarske i zemljišno-knjižne evidencije usklađene sa stvarnim stanjem na terenu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.766.828,94 kn, od čega na bespovratna sredstva EU-a otpada 31.173.724,75 kn, a rok provedbe je četiri godine.

„Zakon o proglašenju Nacionalnog parka ‘Krka’ predstavlja osnovu za određivanje i prijenos granice na katastarski plan. Aktivnosti koje će se realizirati u sklopu ovog projekta izuzetno su važne jer će vlasnicima nekretnina omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u zaštićenom području, ujedno i području ekološke mreže Natura 2000, u službenim registrima, katastru i zemljišnim knjigama“, istaknula je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog upravljanja, naglasivši da to ministarstvo očekuje aktivnu i uspješnu suradnju s lokalnim stanovništvom jer je preduvjet završetka Prostornog plana NP „Krka“, koji je trenutno u izradi, točna interpretacija granice Parka, koja će biti ostvarena kroz ovaj projekt.

Državna geodetska uprava u siječnju 2020. potpisala je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao korisnik bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“.

„Državna geodetska uprava prepoznala je važnost provedbe ovog strateškog projekta na nacionalnoj razini. Važni ciljevi za naš geodetsko-katastarski sustav jesu homogenizacija katastarskih planova za 155 katastarskih općina, provođenje katastarskih izmjera na području nacionalnih parkova i nadogradnja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra koja će omogućiti transparentnost i dohvat podataka o granicama zaštićenih područja ostalim institucijama i tijelima državne uprave, gospodarstvu i građanstvu“, kazao je Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave.

Specifični ciljevi projekta jesu evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima iz kategorije strogih rezervata, nacionalnih i parkova prirode koji su ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000, stvaranje preduvjeta za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima iz kategorije nacionalnih parkova, ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000 te povećanje dostupnosti informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku.

„Plan realizacije katastarske izmjere započinje ovog ljeta organizacijom javnih tribina s lokalnom zajednicom i vlasnicima nekretnina radi boljeg informiranja o ciljevima i svrsi projekta. Od jeseni kreće pozivanje stranaka i omeđivanje, izrada elaborata i njegovo predstavljanje javnosti te zaključenje dijela projekta za NP ‘Krka’ u prosincu 2022. Površina koja će se obraditi tim aktivnostima iznosi 11 033 hektara, na ukupno 19 000 katastarskih čestica“, kazao je Nikola Vučić, načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu Državne geodetske uprave.

Geodetske podloge izrađuju se na homogeniziranim katastarskim planovima po katastarskim općinama. Postupak homogenizacije za svih devetnaest katastarskih općina u NP „Krka“ je u tijeku, a treba biti završen u listopadu 2021. U projektnim aktivnostima surađuju Geodetski zavod d. d. Split, Geodetski zavod Rijeka d. o. o., Zavod za fotogrametriju d. d. Zagreb i Geoprojekt d. o. o. Zagreb.

„Homogenizacija katastarskog plana koja se odnosi na gotovo 70 % teritorija Parka izuzetno je važan korak koji će povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenog područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku. Osim što će nam olakšati komunikaciju s vlasnicima nekretnina, omogućit će i bržu realizaciju projekata. Precizno utvrđivanje granice Parka jedan je od ključnih dokumenata, koji se izrađuje paralelno s donošenjem strateških dokumenata, novog Plana upravljanja i Prostornog plana“, zaključila je ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Nella Slavica.

Autor: Katia Župan

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Pratite nas na društvenim mrežama