Tko će kupiti vrlo vrijedno zemljište u samom središtu Rijeke???

Objavljeno 29.05.2022 - Izdvojeno

Tko će kupiti vrlo vrijedno zemljište u samom središtu Rijeke???

U Rijeci se organizira Panel o riječkom autobusnom kolodvoru, koji će se održati 02.06., u 18,00 sati, u prostorima Društva arhitekata Rijeka, na adresi Ivana Dežmana 2a.

Na panelu sudjeluju Srđan Škunca, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Željko Smojver, direktor Trgovačkog društva Rijeka plus, d.o.o., Silvije Novak, kao predstavnik projektantskog ureda 3lhd, autora pobjedničkog natječajnog rješenja.

Panel je potaknut pojačanim interesom javnosti za projekt nakon objave natječaja o prodaji zemljišta na kojem bi se trebao graditi budući autobusni kolodvor sa popratnim programom. Kako nikome nije jasno zašto se prodaje teren na kojem Grad Rijeka misli nešto graditi, postaje sve jasnije da Grad Rijeka ne misli ništa graditi na tom prostoru…
Osim prezentacije projektantskih rješenja, dosadašnjih ciljeva i istraživanja koja su se bavila ovom lokacijom razgovarat će se i o strategiji prometnog razvoja centra grada Rijeke.

TEKST 3LHD o navedenom projektu:
Projekt novog autobusnog terminala i garažne kuće za 900 vozila u Rijeci je jedan od prvih koraka “osvajanja” područja riječke luke, koja se polako počela otvarati gradu. Lokacija se nalazi u dijelu riječke luke koja je oduvijek bila zatvorena za javnost, između željezničkog kolodvora, robnog terminala i putničke luke. Jedan od važnih određujućih faktora oblikovanja je različitost u mjerilu između lučkih skladišta sa jedne i gradskih blokova sa druge strane. Nova zgrada terminala dužinom od 300 metara reminiscira masivnost skladišta, dok su urbani blokovi odredili visinski gabarit i podjelu kuće u zone – blokove sa atrijima. Područje novog terminala okruženo je svim mogućim vrstama prometa – željezničkim, teretnim, lučkim, cestovnim i pješačkim pa je nova infrastruktura zgrade postala urbana strategija, puno više od same arhitekture. Unutar zgrade terminala smješteni su trgovački prostori, autobusni terminal s 18 perona, bus depo za 14 autobusa, javna garaža za 900 vozila, poslovni i javni sadržaji na višim etažama, te višenamjenska dvorana u dijelu obnovljenog postojećeg skladišta. Pješački pristupi osigurani su iz Krešimirove ulice, novooblikovanog trga Žabica i produžene ulice Riva, a svi se objedinjuju na najnižem nivou zgrade, od kuda kreću na više etaže. Projektiranjem je stvoren kvalitetan i dostupan “pješački otok” autobusnog kolodvora sa kojeg je omogućen pristup peronima, bez preklapanja pješačkog i kolnog prometa. Konstrukcija i fasada su čelične i svojevrsna su posveta lučkim kranovima i konstrukcijama, a ujedno omogućavaju veće raspone i kvalitetnije oblikovanje prostora.

Iako je ovaj projekt da sada uvijek bio dio lažnog obećanja SDPovih političara na izborima izgleda da se nesnalaženje oko ovoga projekta nastavlja i s novim ljudima u Gradu Rijeka.

Građanima je nejasno i zašto projekt nije obuhvatio kvalitetnije povezivanje željezničkog, autobusnog kolodvora, kao i putničkog pomorskog terminala. Sve je trebalo biti pod istim krovom…..

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Pratite nas na društvenim mrežama