UDRUGA KRIZNI EKO STOŽER MARIŠĆINA GRADU RIJECI – NISTE NAPRAVILI NIŠTA

Objavljeno 16.01.2014 - Izdvojeno

UDRUGA KRIZNI EKO STOŽER MARIŠĆINA GRADU RIJECI – NISTE NAPRAVILI NIŠTA

Gradonačelniče, Vi ste na potezu – Odvajanje otpada nije naučna fantastika

Gradonačelniče, jeste li u 2013. smanjili udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu? Koliko će zbog toga građane Rijeke koštati kazneni penali EU komisije?

Priopćenje za zainteresiranu javnost

Hrvatska, kao članica EU, obvezna je poštivati EU Direktive. Direktivom o odlagalištima 1999/31/EZ Hrvatska je obvezna:

       do 31. 12. 2013. godine udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište smanjiti za četvrtinu, odnosno na 75% masenog udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji je proizveden 1997. godine;

       do 31. 12. 2016. godine udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište smanjiti na 50% masenog udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji je proizveden 1997. godine;

       do 1. 1. 2020. godine udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište mora se smanjiti na 35% masenog udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji je proizveden 1997. godine;

Po odredbama vlastitog nacionalnog Plana gospodarenjem otpadom, prva dva uvjeta Hrvatska se obvezala ispuniti čak jednu godinu ranije, tj. 2012., odnosno 2015. godine.

Grad Rijeka, okolne općine i gradovi još ništa ne čine po ovom pitanju. Biorazgradivi otpad se ne odvaja i ne čini se ništa za njegovo smanjenje, a ne odvajaju se niti ostale sirovine iz komunalnog otpada. Osim katastrofalnih posljedica za zdravlje i okoliš, krši se i strogi zakonodavni hijerarhijski slijed postupanja sa otpadom pa građanima Rijeke i okolice prijeti plaćanje skupih EU kaznenih penala.

Udruga građana „Krizni Eko Stožer Marišćina“ je više od godinu dana upozoravala i inzistirala na pokretanju odvojenog sakupljanja sirovina iz otpada, kako bi se do 31. 12. 2013. udio biorazgradivog otpada koji se odlaže na deponij smanjio makar za četvrtinu te potaknulo odvajanje i ostalih sirovina iz komunalnog otpada, sukladno Direktivi “2008/98/DEC” koja propisuje da se s odvajanjem započne najkasnije 1. 1. 2015. godine, kako bi se sukladno istoj do 1. 1. 2020. godine odlaganje otpada na deponijima smanjilo za 50%.

Udruga stalno upozorava kako će ovakvo ignoriranje i nepoštivanje obveza prema EU zakonodavstvu imati katastrofalne ekološke i ekonomske posljedice zbog primitivnog zatrpavanja smeća u rupe u zemlji, za što ćemo mi građani morati plaćati skupe penale.

Tragična je činjenica da je u suradnji s našom Udrugom, Gradom Rijekom i Općinom Viškovo, Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba u lipnju 2013. godine napravio „Studiju ekološkog gospodarenja otpadom za Grad Rijeku i okolicu“ gdje je razrađen cijeli sustav implementacije odvojenog sakupljanja sirovina iz komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. Sa primjenom studije u praksi trebalo je započeti odmah, ali ona je završila u ladicama KD Čistoća d.o.o.

Od mjeseca srpnja do kraja mjeseca studenog 2013. godine Udruga je bezuspješno pokušala dogovoriti sastanak s Gradonačelnikom Rijeke, gdin-om Vojkom Obersnelom, koji je ujedno i predsjednik skupštine KD Čistoća d.o.o., sa ciljem da Grad Rijeka s okolnim općinama i gradovima pokrene ispravan način odvajanja sirovina iz otpada te da se ozbiljno shvati EU direktiva o smanjenju odlaganja biorazgradivog otpada na deponije pa da u tom smislu na Skupštini Čistoće jedinice lokalne samouprave, vlasnici KD Čistoće, nađu rješenje za izgradnju jednostavnih objekata, kompostana, kojima se uspješno, procesom kompostiranja, rješava odvojeni biorazgradivi otpad.

Zbog ignoriranja od strane Gradonačelnika Rijeke, gdin-a Vojka Obersnela, do sastanka nije došlo, te je krajem studenog 2013. godine Gradonačelnik Rijeke, otvorenim pismom javnosti, prekinuo svaku komunikaciju s Kriznim Eko Stožerom Marišćina obrazlažući da su naši zahtjevi prema njemu puke manipulacije.

Krajnje je vrijeme da Gradonačelnik ozbiljno shvati da je Hrvatska članica Europske Unije i da s odvajanjem sirovina iz otpada i smanjivanjem udjela biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta treba započeti najkasnije odmah. Mi ne izmišljamo toplu vodu, sustav odvajanja sirovina iz otpada na mjestu njegovog nastanka u zemljama EU primjenjuje se već desetljećima.

U prosincu prošle godine predstavnici udruge Krizni Eko Stožer Marišćina zajedno su sa komunalnim društvima iz Slovenije bili u studijskoj posjeti jednoj od najrazvijenijih europskih regija, Venetu, Italija. Tom prigodom posjetili smo komunalno društvo „Contarina“, jedno od tri komunalna društva koja gospodare otpadom u ovom djelu Italije, gdje se na području, koji obuhvaća više od 550 000 stanovnika, odvaja gotovo 90% sirovina iz kućnog otpada. Tom prigodom obišli smo i Grad Treviso gdje smo u praksi vidjeli kako se sirovine odvajaju.

Ovim putem pozivamo Gradonačelnika Rijeke, gdin-a Vojka Obersnela, da obnovi komunikaciju sa udrugom Krizni Eko Stožer Marišćina kako bi se, sukladno napravljenoj Studiji ekološkog gospodarenja otpadom za Grad Rijeku i okolicu, krenulo sa odvajanjem sirovina iz otpada i smanjivanjem biorazgradivog otpada na odlagalištima.

Odgovorne politike danas provode resursno odgovorne ekonomije u svojim zajednicama. Europa je oskudna sa sirovinama te u cilju što bolje konkurencije brzorastućim gospodarstvima Kine, Indije i Brazila europske politike danas znaju da je otpad sirovina i da se on ne odbacuje na smetlišta, već da se odvaja u domaćinstvima za daljnju reciklažu i oporabu. Danas se u zemljama EU-a razvijaju cijele industrije tzv. urbanog rudarstva gdje se industrijsko-tehnološki postupci unapređuju za maksimalno recikliranje i oporabu materijala.

Odvajanje sirovina iz otpada nije naučna fantastika, kako u svojim nastupima navodi Gradonačelnik Obersnel. Znaju li Riječani odvajati sirovine iz otpada? Kako ne! Već desetljećima odlaskom na skijanje po europskim destinacijama odvajaju sirovine iz otpada i toga se strogo pridržavaju. Za to je potrebno samo osigurati adekvatnu edukaciju i kante sa odjeljcima i ključevima!

Gradonačelniče, Vi ste na potezu!

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Mirna Međimorec, glasnogovornica

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Kigo na Facebook-u