fbpx

Žali Bože davanja novaca HABORu!

Objavljeno 01.12.2023 - GospodarstvoIzdvojeno

Žali Bože davanja novaca HABORu!

HBOR i EIB su potpisali ugovor o zajmu kojim se na raspolaganje stavlja do 500 milijuna eura za novo financiranje hrvatskih MSP-ova, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i subjekata javnog sektora, od čega je 20 posto namijenjeno za zelene projekte, priopćile su u petak te financijske institucije.

– Ugovorne strane potpisale su prvu tranšu u iznosu 200 milijuna eura od sveukupno odobrenog zajma u iznosu 500 milijuna eura, koji je prvenstveno usmjeren na potporu lokalnim malim i srednjim poduzećima (MSP) i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Sporazum će između ostalog pomoći HBOR-u u apsorpciji bespovratnih sredstava EU-a i strukturnih fondova, te se očekuje da će pomoći u mobiliziranju ulaganja u hrvatsko gospodarstvo u iznosu do milijardu eura, istaknuto je u priopćenju.

Europska investicijska banka (EIB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) su se sporazumjeli da će 70 posto sredstava biti usmjereno na mala i srednja poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, dok će ostatak biti namijenjen potpori, između ostalih, subjektima javnog sektora u zemlji.

Od ukupnog iznosa, oko 20 posto novih sredstava namijenjeno je zelenim projektima, uključujući i sektore kao što su energetska učinkovitost i proizvodnja čiste energije, održivi promet i zaštita okoliša, u skladu s politikom grupe EIB-a, priopćeno je.

Potpredsjednica EIB-a Teresa Czerwińska je istaknula da je HBOR vodeći pružatelj zelenog financiranja u Hrvatskoj, što je ključni prioritet EIB-a u okviru Plana djelovanja klimatske banke.

– Cijenimo nedavni napredak HBOR-a na tom području, posebno u pogledu njegovih sustava i standarda upravljanja okolišem i društvom, te nam je zadovoljstvo da mu možemo delegirati odluke o zelenom financiranju. Također razmatramo pružanje besplatne savjetodavne pomoći kako bismo podržali instituciju u konsolidaciji njezine uloge vodećeg zelenog financijera na hrvatskom tržištu, rekla je Czerwińska u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Zadovoljstvo potpisivanjem još jednog ugovora s EIB-om, kao vodećom financijskom institucijom na području održivog financiranja, izrazio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.

– Sredstva ovog ugovora potaknut će razvoj malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća, kao i javnih institucija te pomoći tranziciji Europske unije ka ugljičnoj neutralnosti. Ovim ugovorom ponovno se potvrđuje uloga HBOR-a kao vodeće institucije u Hrvatskoj za financiranje zelenih projekata, izjavio je Čuvalo.

Ovo su izjave, no što je istina?

HABOR u načelu ne potiče razvoj gospodarstva u Hrvatskoj jer je čak 80 posto onih sredstava u koja je HABOR ulagao su upitne kvalitete, a stvarni poduzetnici s jasnim planom razvoja i garancije novih zapošljavanja nerijetko ne mogu od HABORa dobiti niti eura povoljnog kredita jer im nedostaje cijeli niz dokumenata ili uvjeta koje nameće HABOR!

HABOR doista traži više papirologije od komercijalnih banaka, a najgore je što projekt ne mogu financirati sa 100 posto nego samo s 70 posto!

Koja su još ograničenja kod HABORa najbolje da vidite kroz primjer odgovora u nastavku ovog teksta:

Molimo ispunite obrazac projektne ideje https://grantprojects.org/obrazac-projektne-ideje/ da saznamo detaljnije o kakvoj vrsti projekta / investicije se radi.

Vaš projekt je prihvatljiv za prijavu za EU kredit uz fiksnu kamatnu stopu od 0,8% ako udovoljavate jednom od kriterija prihvatljivog investitora: ako ste mladi poduzetnik do 40 godina starosti, žena poduzetnik, poduzetnik početnik – poslujete kraće od 3 godine i prije osnivanja ovog poduzeća niste bili vlasnik drugog poduzeća iznad 30% vlasništva ili ulažete u potpomognuta područja RH – jedinice lokalne samouprave.

Minimalni iznos kredita je 100.000 eur bez PDV-a, s time do 30% kredita se može iskoristiti za obrtna sredstva. Za prijavu projekta izgradnje je potreban glavni projekt i troškovnik radova.

Prihvatljiva su ulaganja u električne/hibridne jedrilice iz programa NPOO Investicije posebnih segmenata MSP-ova vezano za djelatnost najam plovila u turističke svrhe – kamata 0,8% fiksna.

Prihvatljiva su ulaganja u charter plovila (jahte/ brodice) iz kreditnog programa Investicije privatnost sektora, a vezano je za djelatnosti najam plovila u turističke svrhe – kamata 4,5%.

Više o kreditnom programu NPOO možete pogledati ovdje: https://www.hbor.hr/investicije-posebnih-segmenata-msp-ova-u-okviru-npoo-a/650

Stjecanje nekretnine je moguće ako se radi o proširenju poslovanja i razvitku djelatnosti.

Prihvatljiva su ulaganja u apartmane, sobe za iznajmljivanje i kuće za odmor:
(i) na potpomognutim područjima – JLS I., II., III. i IV. skupine ili brdsko-planinskim područjima ili otocima prve
skupine;
(ii) ako se radi o tradicijskim zgradama (pojedinačne zgrade koje su zaštićene kao kulturna dobra)

Za hotele i turističke apartmane prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, nema ograničenja u kreditiranju.

Vozila, strojeve i ostalu opremu na fosilna goriva nije moguće kupiti ovim kreditnim programom, ali je moguće nabaviti električna/hibridna vozila i opremu.

U privitku opći kriteriji prihvatljivosti.

Instrumenti osiguranja plasmana HBOR-a su:

– obvezni (bjanko mjenice, zadužnice, bjanko zadužnice),

– uobičajeni (nekretnine, brodovi, brodice, jahte, zrakoplovi, bankarska garancija, jamstvo Republike Hrvatske, jamstvo jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave, jamstvo HAMAG BICRO-a depozit, polica osiguranja od političkih i/ili komercijalnih rizika), i

– ostali instrumenti osiguranja (pokretna imovina, mjenice ili jamstva drugih trgovačkih društva solidnog boniteta, prijenos vlasništva ili zalog dionica odnosno udjela trgovačkog društva, pljenidba novčanih potraživanja odnosno cesija naplativih potraživanja, vinkulacija police osiguranja imovine i/ili osoba, zalog na žigu, patentu ili robnoj marki i sl.).

Sve troškove zasnivanja i prestanka osiguranja snosi korisnik plasmana. Ne prijavljujemo poduzetnike koji nemaju instrument osiguranja povrata EU kredita.

Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a do max 1 mil. Eura, za nove poduzetnike do 500 tis. Eura. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.

Ostajemo na raspolaganju za daljnje korake u realizaciji kredita i projekata.

Komentari

komentar

Vrati se natrag

Pratite nas na društvenim mrežama